Завхан аймгийн эрүүл мэндийн газрын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо

Хэвлэх
Нийтлэгдсэн огноо 2014 оны 7 сарын 22, Мягмар гариг

 

Нэгжийн нэр Албан тушаалын Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Ангилал Нэр Хариуцсан асуудал Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс ТЗ-5 Халдварт өвчиний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Халдварт өвчиний асуудал 1 Анагаах ухааны баклавраас дээш боловсролтой Хүний их эмч, эрүүл ахуйч Халдвартын эмч Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас дээш жил ажилласан байх Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн  Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх
Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс ТЗ-5 Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал, зохицуулалт  1 Анагаах ухааны баклавраас дээш боловсролтой Хүний их эмч, эрүүл ахуйч Хоол судлаачаар мэргэшсэн Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас дээш жил ажилласан байх Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн  Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх
Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс ТЗ-5 Эрүүл мэндийг дэмжих, хамт олон, салбар хоорондын оролцоо, хамтын ажиллагааны зохицуулалт ариуцсан мэргэжилтэн Эрүүл мэндийг дэмжих, хамт олон, салбар хоорондын оролцоо, хамтын ажиллагааны зохицуулалт 1 Анагаах ухааны баклавраас дээш боловсролтой Хүний их эмч, Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан Сэтгүүлч, хуульч, нийгмийн сэтгэл зүй, эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтнаар мэргэжшсэн Эрүүл мэндийн салбарт 5-аас дээш жил ажилласан байх Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн  Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх
Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс ТЗ-5 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ  1 Анагаах ухааны баклавраас дээш боловсролтой Хүний их эмч Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжлийн зэрэгтэй Клиникийн чиглэлээр 5-аас дээш жил ажилласан Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн  Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх
Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс ТЗ-5 Эх барих эмэгтэйчүүд нярайн тусламж үйлчилгээний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Эх барих эмэгтэйчүүд нярайн эрүүл мэндийн асуудал 1 Анагаах ухааны баклавраас дээш боловсролтой Хүний их эмч  Эх барих эмэгтэйчүүд болон нярайн эмчээр мэргэшсэн. Клиникийн чиглэлээр 5-аас дээш жил ажилласан Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн  Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх
Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс ТЗ-5 Уламжлалт анагаах ухаан, хөнгөвчлөх эмчилгээ, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Уламжлалт, хөнгөвчлөх, нөхөн сэргээх эмчилгээ үйлчилгээний асуудал 1 Анагаах ухааны баклавраас дээш боловсролтой Уламжлалт анагаахын их эмч Уламжлалт, хөнгөвчлөх, нөхөн сэргээх эмчийн нарийн мэргэжил эзэмшсэн Клиникийн чиглэлээр 5-аас дээш жил ажилласан Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн  Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх
Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс ТЗ-5 Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ  1 Анагаах ухааны баклавраас дээш боловсролтой Хүний их эмч Яаралтай тусламжаар мэргэшсэн Клиникийн чиглэлээр 5-аас дээш жил ажилласан Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн  Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |