Нүүр хуудас

“Осол гэмтлээс сэргийлье” уриан дор сарын аяныг өрнүүлж хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

 

Засгийн газрын 224–р тогтоолын дагуу “Осол гэмтлээс сэргийлье” уриан дор сарын аяныг өрнүүлж хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Дэлхийн Зөн Олон Улсын Байгууллагын санхүүжилтээр Аймгийн Засаг даргын тамгын газар–Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Аймгийн Эрүүл мэндийн газар хамтран нийт 23 байгууллагын төлөөлөл болох 40 хүний бүрэлдхүүнтэй зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлгийн үр дүнд осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн чаашид хамтран ажиллах талаар хэлэлцлээ. Мөн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах салбар хоорондын уулзалтыг жилд тогтмол нэг удаа хийж байхаар тогтлоо.  

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |